Náhradní zdroj NZ 500

Náhradní zdroj NZ500 - přístroj pro zálohování síťového napětí pro čerpadla ústředního topení do výkonu čerpadel 300W a jiných zařízení až do výkonu 500W.

5 776,86 Kč bez DPH
6 990,00 Kč včetně DPH

PODROBNÝ POPIS: Náhradní zdroj NZ 500

Doba zálohování:

Doba zálohování se dá spočítat podle vzorce:

T=C/(2+(P/10)), kde T=doba zálohování v hod., C=kapacita akumulátoru v Ah, P=příkon čerpadla ve W.

Příklad: čerpadlo 60W, akumulátor 12V 40Ah, T=40/(2+(60/10))=40/8=5hodin. Při snížení příkonu čerpadla, použití termostatu a zvětšení kapacity akumulátoru se doba zálohování podstatně prodlouží.

Funkce:

Přístroj zálohuje síťové napětí 230V, 50 Hz. Je-li přítomno síťové napětí, přístroj dobíjí připojený olověný akumulátor a udržuje ho v nabitém stavu. Dojde-li k výpadku sítě, přístroj se automaticky přepne na měnič 12V/230V/50Hz, který z připojeného akumulátoru 12V vyrábí chybějící síťové napětí 230V/50Hz.

Podrobně o funkci náhradního zdroje:

Náhradní zdroj NZ 500 v sobě obsahuje měnič, automatickou nabíječku, sledovač sítě, ochranný obvod baterie, nadproudovou ochranu měniče, podpěťovou ochranu baterie dvojího druhu a tavné pojistky sítě a akumulátoru.

Měnič - mění stejnosměrné napětí z akumulátoru 12V na střídavé napětí 230V, 50Hz tak, že 12V je v rytmu 50Hz spínáno do dvou vinutí transformátoru a transformováno na 230V. Výstupní průběh měniče je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami, s plynulým průchodem nulou, což se osvědčilo pro napájení motorků s rozběhovou fází přes kondenzátor, jakým oběhové čerpadlo ústředního topení je. Měniči nevadí induktivní charakter odběru čerpadla, pro jistotu je měnič silně předimenzován.

Automatická nabíječka funguje, když jde el. síť. Nabíjí akumulátor pulzně, pulzy jdou 100x za vteřinu a jejich proudová velikost je 8 až 16A, podle stavu nabití akumulátoru. Střední hodnota nabíjecího proudu je 3 až 6A. Nabije-li se akumulátor na napětí cca 14,7V, nabíječka se automaticky vypne a akumulátor "odpočívá". Klesne-li jeho napětí pod 12,8V, nabíječka se opět sama zapne a akumulátor znovu dobije až na 14,7V a toto se stále opakuje, podle stavu akumulátoru několikrát za den, až jednou týdně.

Sledovač sítě - sleduje, jde-li el. síť a přepíná režim přístroje buď na nabíječku nebo měnič.

Ochranný obvod baterie - zabrání poškození přístroje přepólováním akumulátoru.

Nadproudová ochrana měniče - při přetížení cca na 0,5 vteřiny měnič vypne a v těchto intervalech zkouší, zda přetížení ještě trvá. Přitom bliká žlutá kontrolka "přetížení".

Podpěťová ochrana baterie dvojího druhu - při poklesu napětí akumulátoru pod 10,5V se zablokuje měnič a pod 10V se úplně odpojí akumulátor. Dojde-li ovšem k poklesu napětí pod 10V, přístroj už k sobě akumulátor nepřipojí a ani jej nenabije, už jej nepovažuje za akumulátor, protože nesplňuje správné vstupní hodnoty pro napájení přístroje ( 11 až 15V). Když akumulátoru klesne napětí pod 10V a přístroj jej k sobě nepřipojí, je nutné ho nabít na jiné nabíječce, aby jeho napětí bylo alespoň 11V.

Tavné pojistky - zabrání tomu nejhoršímu při zkratu ve výstupní zásuvce přístroje nebo při poruše koncových tranzistorů měniče, což je vzácné, ale stát se to může, např. když uhodí blesk do vedení někde blízko.

Alternativní produkt: EH500L - sinus

PARAMETRY:

Napájení: 230V/50Hz
Příkon naprázdno: do 15W
Příkon při nabíjení: do 60W
Vstupní napětí měniče: 12W stejnosměrných
Výstupní napětí měniče: 230V/50Hz-průběh je obdelníkový s mírně šikmými náběžnými hranami
Krátkodobý výstupní výkon: Max. 500W
Dlouhodobý výstupní výkon: Trvale 300W
Akumulátor: 12V, 30-150Ah (běžný automobilový, bezúdržbový, gelový)*
Rozměry (ŠxVxH): 155x160x210mm
   
*Není součástí dodávky  

SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ: