Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a distributorem v oblasti prodeje zboží uvedeného na stránkách www.vycepy.com (dále jen „distributor“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Distributor:

Ondřej Rudolf, IČ: 87104440, DIČ: 8612041141 (plátce DPH),  se sídlem Morzinů 429, 289 33 Křinec, je osobou samostatně výdělečně činnou zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Nymburku, zabývající se prodejem zboží uvedeného na stránkách www.vycepy.com, jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o distributorovi jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

 1. V e-shopu www.vycepy.com není nutné se registrovat.
 2. Veškeré objednávky jsou závazné, ať už jsou odeslány přes objednávkový formulář, e-mailem nebo byly smluveny telefonicky.
 3. Zákazník ve svém vlastním zájmu vyplní správně veškeré požadované údaje. Při nevyplnění všech údajů označených červenou hvězdičkou, nemůže být objednávka dokončena. Nechce-li zákazník z jakéhokoliv důvodu uvádět své telefonní číslo (nedoporučujeme), může zboží objednat e-mailovou zprávou odeslanou z jeho elektronické adresy (tato forma objednávky může v některých případech zbytečně oddálit dodání zboží).
 4. Po odeslání objednávky bude zákazníkovi odeslán automaticky vygenerovaný e-mail s rekapitulací objednávky. Doručení tohoto e-mailu znamená, že objednávka proběhla úspěšně a je připravena ke zpracování. Na základě Vaší objednávky budete nejdéle následující pracovní den kontaktováni e-mailem či telefonicky prodejcem, který Vám objednávku personalizovaně potvrdí, upřesní termín doručení, cenu zboží a dopravy, popř. sdělí další informace. 
 5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat z důvodu ověření nebo upřesnění objednávky, či případného vyžádání zálohy na objednané zboží, pokud jde např. o vyšší hodnotu objednávky nebo zakázkovou výrobu.
 6. Ve vyjímečných případech je možné, že Vám nebude odeslána rekapitulace objednávky. Pokud se tak stane, tak nás prosím kontaktujte telefonicky.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo změní-li se vstupní ceny.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozích upozornění! Při objednání platí pro zákazníka cena, která je na jeho rekapitulaci. Tato cena je pro zákazníka konečná, vyjma situací popsaných v bodě 7.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozích upozornění zadávat a rušit cenové akce. Měnit v průběhu akce její pravidla, dobu trvání, je-li oznámena, i ceny v ní uvedené.
 10. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi.

Způsoby přepravy:

Můžete si vybrat z několika možností, jak převezmete své zboží. U služby DPD a Toptrans lze dobírkovou částku v ČR zaplatit i platební kartou přímo řidiči na mobilním platebním terminálu.

Přepravní služba DPD

 • DPD - ČR platba dobírkou 199,-Kč
 • DPD - ČR platba předem 149,-Kč
 • DPD - SR platba předem 390,-Kč
 • DPD - ostatní státy po dohodě

Pozn. DPD: Výše uvedené ceny přepravy jsou za každý balík do 30kg hmotnosti, který zároveň splňuje ostatní aktuálně platné přepravní podmínky viz. www.dpd.cz.

Přepravní služba Toptrans
 • Toptrans - ČR platba dobírkou (vždy po předchozí individuální domluvě)
 • Toptrans - ČR platba předem (vždy po předchozí individuální domluvě)
 • Toptrans - SR a ostatní státy po dohodě

Pozn. Toptrans: Ceny přepravy Toptrans viz. www.toptrans.cz jsou individuální dle povahy, hmotnosti a vzdálenosti dopravy zboží. Do této kategorie spadá veškerá přeprava, kdy nelze zboží rozdělit na menší celky do 30kg, ADR zásilky (elektrocentrály) a přeprava zboží které nesplňuje rozměrová omezení služby DPD.

Osobní odběr na adrese prodejce ZDARMA (vždy pouze po předchozí domluvě)

Naše doprava – zboží Vám zavezeme sami vlastní dopravou (cena 7,-Kč / 1km obousměrně)

Nejvyšší zasilatelná hmotnost jednoho balíku je 30kg. V případě, že celková hmotnost objednávky překročí zmiňovaných 30kg, bude tato objednávka (pokud to povaha zboží dovolí) rozdělena na více balíků do hmotnosti 30kg nebo po domluvě zaslána službou Toptrans.

Způsoby platby (viz. způsoby přepravy):

 1. Dobírkou při převzetí zboží
 2. Platební kartou při převzetí zboží
 3. Bankovním převodem

Ochrana osobních údajů

     Provozovatel internetového obchodu www.vycepy.com se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem dodání objednaného zboží a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.

Reklamace – reklamační řád


     Případné reklamace budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy ČR. Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku či ve smlouvě uvedeno jinak. Při reklamaci nás nejprve kontaktujte, nejlépe telefonicky či e-mailem. Poté se domluvíme na způsobu předání zboží. K reklamovanému zboží je třeba přiložit důvod reklamace (stručný popis závady) a kopii daňového dokladu.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Byl výrobek poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem! Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Byl výrobek poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Byl výrobek poškozen působením živlů.
 5. Byl výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb., odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zkontroluje neporušenost a kompletnost zboží a nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Copyright

     Obsah Internetových stránek www.vycepy.com je chráněn autorským zákonem. Kopírování nebo další šíření textů, fotografií bez písemného souhlasu autorů není dovoleno a je nezákonné. Prohlížení Internetových stránek www.vycepy.com je bezplatné.

     V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) včetně pozdějších vyhlášek je provozovateli umožněno vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám.

     Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu i funkčních možností. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

------------------------------------

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 7. června 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627
a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.