Sanitační přístroj SWING 400

Sanitační přístroj SWING 400 je určen k čištění nápojových vedení tlakem vody (sanitačního roztoku). Hlavní součástí zařízení je elektromotor s čerpadlem umístěný v nerezovém plášti. Reverzace proudění je prováděna manuálně, ovladačem na čelním panelu.

14 000,00 Kč bez DPH
16 940,00 Kč včetně DPH

PODROBNÝ POPIS: Sanitační přístroj SWING 400

Sanitační přístroj SWING 400 umožňuje chemické čištění, mechanicko chemické čištění (s pomocí sanitačních kuliček) nebo prosté proplachování vodou. Vývody přístroje jsou realizovány zavitem 5/8" a 1/2".

Hlavní výhody sanitování pomocí sanitačního přístroje SWING 400:

1. Reverzace toku:
Sanitační přístroj SWING 400 má reverzační ovladač, kterým je možné v průběhu sanice měnit směr toku sanitační kapaliny. Tímto dosáhneme možnosti pohodlně sanitovat proti standardnímu toku piva (od naražeče ke kohoutu) a tím zvýšit účinnost sanitace, jelikož s nečistotani "pohneme" a nesmýkáme je sanitační houbičkou pouze jedním směrem (jako při sanitaci sanitačním sudem).

2. Pohodlné sanitování chemií za pomoci houbičky:
Houbičku narozdíl od sanitace sanitačním sudem vložíme do systému ještě před jeho naplněním (před započetím sanitace, nemusíme tedy následně systém odtlakovávat a rozdělávat pro potřebu vložení houbičky) a zvolením směru toku sami vybereme, zda se zařízení nejprve propláchne pouze chemicky a následně obrácením směru toku houbička "strhne" narušené nečistoty nebo nejdříve houbičkou narušíme nečistoty, aby jimi sanitační prostředek lépe pronikl (tyto dvě metody lze libovolně kombinovat v průběhu sanitace).

3. Dle zvoleného stylu sanitování je možné dosáhnout úsporu sanitačního roztoku:
Při plnění a následném prvním "prohnání" sanitační houbičky systémem dáme výstupní hadičku do odpadu. Po propláchnutí největších nečistot přemístíme výstupní hadičku do sací nádoby k sacímu koši a tím dosáhneme uzavřené cirkulace roztoku v celém systému. Dále můžeme buď roztok vypustit (přemístěním výstupní hadičky z nádoby s roztokem) zpět do odpadu a nádobu kde je sací koš "vyčerpat" a následně naplnit čistou vodou k vypláchnutí nebo ještě jednou rozmíchat v malém množství "čerstvý" roztok a vypláchnutí vodou realizovat až následovně.

4. Možnost sanitovat až dvě vedení současně:
Sada příslušenství sanitačního přístroje SWING 400 obsahuje veškeré potřebné hadice a spojky k propojení dvou pivních vedení do jedné uzavřené smyčky. Při sanitaci dvoukohoutového výčepního zařízení nebo výčepní sestavy s více kohouty sanitujeme vždy dvě pivní cesty najednou a tím výrazně uspoříme čas i sanitační roztok. Sanitační přístroj SWING umožňuje samozřejmě stejně pohodlné sanitování i při jednom pivním vedení (jednokohoutová výčepní zařízení).

PARAMETRY:

Napájení: 230V / 50Hz
Příkon: 200W
Výkon čerpadla: až 13Atm.
Hmotnost: 8kg