Elektrocentrály DEHRAY

Elektrocentrály DEHRAY.

Elektrocentrála DEHRAY RIG1000

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RIG1000.

Cena bez DPH
10 498,35Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
12 703,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RIG2000

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RIG2000.

Cena bez DPH
12 075,21Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
14 611,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RIG3500

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RIG3500.

Cena bez DPH
23 176,03Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
28 043,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE3500E

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RDE3500E.

Cena bez DPH
25 257,02Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
30 561,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ei

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ei.

Cena bez DPH
29 857,02Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
36 127,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ei3

Třífázová elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ei3.

Cena bez DPH
29 857,02Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
36 127,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ti

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ti.

Cena bez DPH
39 852,89Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
48 222,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ti3

Třífázová elektrocentrála DEHRAY RDE6500Ti3.

Cena bez DPH
41 066,12Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
49 690,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE6700TAi

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RDE6700TAi.

Cena bez DPH
41 915,70Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
50 718,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE7000STA

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RDE7000STA.

Cena bez DPH
50 518,18Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
61 127,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE12STAi

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RDE12STAi.

Cena bez DPH
89 261,16Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
108 006,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE12STAi3

Třífázová elektrocentrála DEHRAY RDE12STAi3.

Cena bez DPH
89 460,33Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
108 247,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE15000EA

Jednofázová elektrocentrála DEHRAY RDE15000EA.

Cena bez DPH
90 877,69Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
109 962,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE15000EA3

Třífázová elektrocentrála DEHRAY RDE15000EA3.

Cena bez DPH
91 034,71Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
110 152,00Kč

Elektrocentrála DEHRAY RDE20SS3

Třífázová elektrocentrála DEHRAY RDE20SS3.

Cena bez DPH
165 280,99Kč
Cena včetně DPH
Cena s DPH
199 990,00Kč