Výběr pivního chlazení

Správně vybrat pivní chlazení se může na první pohled zdát triviálním úkolem, ale nemusí tomu vždy tak být. Například při špatném zvolení výkonu nám může vzniknout nežádoucí situace. Dále je třeba se rozhodnout, chcete-li chlazení kontaktní (suché) nebo vodní stolové či podstolové. Dále chcete-li tlakovat vestavěným kompresorem, externím kompresorembombičkou CO2 MINInebo přes klasický redukční ventil z velké tlakové lahve.

My z www.vycepy.com jsme měli tu čest osobně si vyzkoušet všechny typy výčepních zařízení LINDR, máme zpětné vazby od zákazníků a některá chlazení sami používáme při různých akcích nebo v naší půjčovně, máme tedy mnoho osobních zkušeností k tomu, abychom Vám dokázali adekvátním způsobem pomoci.

Nevíte-li si rady sami, nebojte se nám napsat či zatelefonovat, rádi Vám s výběrem pomůžeme.      My jsme tu pro Vás!

Výkon:

1. Vybrali jsme pivní chlazení výrazně naddimenzované:

Tato skutečnost je sama jako taková spíše výhodou, chlazení spíná v delších intervalech, tím se méně opotřebovává a i při vyšším odběru šetří elektrickou energii. S tímto je však spojena mnohdy výrazně vyšší pořizovací cena, kterou zaplatíte zbytečne, nevyužijete-li správným způsobem potenciál onoho konkrétního zařízení.

2. Vybrali jsme pivní chlazení výrazně poddimenzované:

Oproti situaci popsané výše, jsme ušetřili peníze za pořízení přístroje. Při provozu poddimenzovaného zařízení však vznikají nežádoucí jevy. Chlazení nebo vestavěný minikompresor může "bežet" nepřetržitě, to samozřejmě nemusí nutně znamenat okamžitou možnost vzniku defektu, ale při dlouhodobém provozování tímto způsobem to na životnost přístroje rozhodně nebude mít příznivý vliv. Zařízení bude mít paradoxně i při nižším příkonu vyšší spotřebu el. energie, jelikož "nepoběží-li" nepřetržite, bude chlazení i kompresor spínat častěji a tím pádem i vyšší náběhové proudy budou ze sítě odebírány v kratších intervalech. Nejdůležitějším faktorem, pomineme-li ty technické, je ale skutečnost, že zařízení nebude schopno řádně chladit. Je poté otázkou, budete-li mít radost z ušetřených peněz, když ze zařízení poteče nedostatečně vychlazené pivo.

3. Vybrali jsme pivní chlazení výkonově úměrné našim požadavkům:

Nejlepší možná varianta. Nezaplatíte zbytečně peníze navíc, zařízení "poběží" v optimálním režimu a Vy budete mít radost z precizně vychlazeného pivečka. Tato varianta je takový zlatý střed mezi pořizovací cenou a skutečně využitelnými schopnostmi zařízení. Správný výběr výkonnosti chlazení je opravdu důležitým faktorem, jelikož každý stroj je konstruován na nějaké provozní podmínky a stejně jako by nedělalo dobře vozu F1 brázdit civilní silnice při nízkých rychlostech, civilní automobil by zřejmě moc dlouho nejezdil po závodním okruhu.

Kontaktní (suché) / vodní:

Kontaktní (suché) výčepní zařízení:

Kontaktní pivní chlazení je svou funkční a konstrukční podstatou předurčeno pro aplikace, kde se očekává: přenášení, minimální nárok na údržbu, že zařízení nebude fungovat nepřetržitě, rychlý náběh do provozního stavu, domácí použití. Kontaktní chlazení funguje na principu výměny energie z uzavřeného chladícího okruhu do hliníkového thermobloku. Použito je ekologicky nezávadné chladivo R134a. Odpadají tedy starosti s vylitím vody při transportu a následné naplnění lázne a čekání mnohdy více než půl hodiny na nachlazení, jako je tomu u vodních chlazení. Veškerá údržba, kterou kontaktní chlazení vyžaduje, je sanitace a občasné vyčištění výparníku a ostatních částí od prachu. Kontaktní chlazení mají rychlý náběh do provozního stavu, mezi zapnutím a prvním vytočeným vychlazeným pivem mnohdy neuběhnou ani tři minuty. Kontaktní chlazení není dobré instalovat jako hlavní výčep do stálých provozů, jelikož spínají častěji než chlazení vodní, která chladí do lázně a vytváří tzv. "ledovou banku". Hodí se jako druhý výčep například na limonádu, nebo do provozů jako jídelny atp., kde se zapíná pouze na dobu výdeje jídla.

Vodní výčepní zařízení:

Vodní pivní chlazení se hodí především do stálých provozů, kde díky akumulaci do vody a do "ledové banky" šetří elektrickou energii díky větší tepelné setrvačnosti. Vodní chlazení má také při stejném příkonu oproti kontaktnímu mnohem vyšší průtočný výkon. Chladící smyčky jsou tedy umístěny ve vodní lázni a zařízení akumuluje chlad do vody a tvoří po stěnách lázně zásobu ledu. Při napojení na záložní zdroj energie (měnič nebo střídač z autobaterie) také funguje vodní chlazení na stejnou autobaterii mnohem delší dobu, než chlazení kontaktní. Další nespornou výhodou vodního chlazení je, že při výpadku el. energie a nemožnosti zálohování lze poměrně dlouhou dobu točit vychlazené pivo, jelikož po oteplení lázně se začne rozpouštět "ledová banka" a tím poskytne další chladící energii. Vodní chlazení však vyžaduje od své obsluhy na oplátku vyšší pozornost při údržbě - občasnou kontrolu a popřípadě doplnění vodní lázne a čas od času kompletní výměnu vody a vysanitování vodní lázně. Vodní podstolové chlazení lze také umístit do chladnější místnosti (sklep atp.) a tím zajistit jeho méně četné spínání. Zapojením dochlazovací smyčky a použitím izolovaného hadicového svazku (pythonu), můžeme pak chladit pivo až ke kohoutu i když je chlazení ve sklepě. Stejně jako u všech kontaktních tak i u všech vodních chlazení LINDR je použito ekologicky nezávadné chladivo R134a.

Stolové / podstolové:

Stolové výčepní zařízení:

Stolové chlazení a to ať je kontaktní či vodní použijeme vždy tam, kde se předpokládá potřeba přenášení, nebo pro podstolové zařízení nemáme nikde vhodné místo. Celé zařízení je jak už je z názvu patrné na stole nebo pultu a pod něj vedou pouze hadice k naražeči, popřípadě tlakování. Při potřebě zařízení přenést nebo přestěhovat pouze odpojíme hadice, přívod el. energie a můžeme stěhovat. Obecně jde oproti podstolovému chlazení o méně finančně náročnou variantu.

Podstolové výčepní zařízení:

Podstolové chlazení se hodí pro stálé provozy, kde má zařízení své pevné místo a není předpoklad, že by bylo potřeba jej přenášet. Chlazení je pod stolem, ve sklepě atp. a s výčepním stojanem v lokále je nejčastěji spojeno izolovaným hadicovým svazkem s dochlazovací smyčkou (pythonem). Jako podstolové chlazení lze nainstalovat i kontaktní chladič, kohouty jsou v tomto případě nahrazeny přechodkami a nápojová cesta vyvedena hadicemi k výčepnímu stojanu na pultu. Obecně jde oproti stolovému chlazení o finančně nákladnější variantu (musíme kromě chladícího zařízení použít také výčepní stojan). Z designového hlediska je však hlavně pro gastronomické provozy řešení s výčepním stojanem a podstolovým chlazením mnohem uhlazenější.

Značení výčepních zařízení LINDR:

Jak poznáme podle názvu chlazení alespoň jeho základní vlastnosti? Z názvu zařízení LINDR je čitelný název, informace o výkonu a má-li zařízení integrovaný minikompresor či nikoliv.

Příklad:

PYGMY 15 - název PYGMY, průtočný výkon v litrech za hodinu = 15

PYGMY 15/K - název PYGMY, průtočný výkon v litrech za hodinu = 15, vestavěný kompresor = /K

Stejným způsobem jsou značena všechna chlazení LINDR, tedy PYGMY, KONTAKT, SOUDEK i vodní chlazení AS a CWP.

Ze zkušeností ale víme, že se průtočný výkon dá výrazně ovlivnit různými podmínkami. Chlazení PYGMY 15/K například může vychladit méně či více litrů, bude-li chlazení a sud na sluníčku nebo ve stínu, máme-li pivo uskladněné před naražením v teple nebo v chladu, vytáčíme-li pivo nárazově nebo spíše plynule atp..